Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE JA ASIAKASREKISTERI

1. Rekisterinpitäjä

Heikkilän Pirtti, Otrantie 7B, 88600 Sotkamo

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Pauliina Räisänen, puh. 045 608 1161, info@heikkilanpirtti.fi

3. Rekisterin nimi Heikkilän Pirtin asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen hoitamiseksi, yhteydenottojen mahdollistamiseksi ja markkinoinnin kohdentamiseksi. 

5. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin kerätään asiakkaan nimi, yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), yhteydenottotiedot ja suostumukset ja kiellot markkinointiin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään asiakassuhteen aikana.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille. 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

10. Tietoryhmien poistamisen määräajat Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa ja sen jälkeen kohtuullinen aika.

11. Tarkastusoikeus ja tietojen pyytäminen Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot ja saada niistä jäljennös. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä todistamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön toteuttamista.

12. Tiedon korjaamisoikeus ja oikeus tietojen poistamiseen Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai puutteellisten tietojen korjaamista tai tietojen poistamista, jos tiedot ovat virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita. Korjaus- tai poistopyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterinpitäjälle.

13. Muut mahdolliset oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tapauksessa, että hän odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa korjaamista koskevaan pyyntöön.